מהו Networking?

Networking היא גישה העושה שימוש במיפוי קשרים חברתיים קיימים והרחבתם תוך שימוש במפגשים חברתיים של אנשים מרקעים שונים,